Program bezplatnej výmeny matraca v kočíkoch PRIME, ako odpoveď značky Kinderkraft na výsledky testov, ktoré realizoval ústav Stiftung Warentest

Vážení zákazníci,

sme spoločnosť, ktorá chce konať transparentne, chce robiť všetko pre zaručenie bezpečnosti našich výrobkov, preto vás chceme informovať o výsledkoch testov bezpečnosti, ktoré pre kočík PRIME vykonal nemecký ústav Stiftung Warentest, ako aj o tom, aké kroky sme prijali v súvislosti so zistenou prítomnosťou látok TCPP v jednom prvku kočíka PRIME.

Ústav sa rozhodol v rámci vykonávaných testov výrobkov vykonať v kategórii kočíkov aj nadštandardné testy, ktoré sa doteraz vykonávali výhradne iba v kategórii hračiek. Pri týchto testoch bola v matracoch kočíkov (vaničiek) zistená potenciálne nebezpečná látka v prípade požitia – TCPP. Táto látka nie je zohľadnená v európskych bezpečnostných požiadavkách pre kočíky, avšak je zohľadnená v normách pre hračky.

Obmedzenie používania TCPP vo výrobkoch pre deti stanovuje smernica č. 2014/79/EÚ, ktorá sa týka práve hračiek, ako výrobkov, ktoré sa dajú vložiť do úst. V prípade matraca je takáto situácia málo pravdepodobná. Musíme podotknúť, že smernica priamo nestanovuje limit obsahu tejto látky v iných výrobkoch, iba v tých, ktoré sa vkladajú do úst. Preto je potrebné akceptovať, že prítomnosť TCPP v matracoch nepredstavuje ohrozenie pre deti.

Musíme zdôrazniť, že s látkou TCPP sa vo svojom okolí stretávame dennodenne – patrí medzi štandardné látky, ktoré sa okrem iného používajú v nábytku na zvýšenie bezpečnosti v prípade požiaru - zvyšuje teplotu bodu vzplanutia.

Značka Kinderkraft robí všetko predovšetkým na zaručenie maximálnej bezpečnosti svojich malých konzumentov v prípade všetkých výrobkov.

A preto aj napriek tomu, že kočíky PRIME a PRIME 2020 spĺňajú európsku normu pre kočíky a môžu byť uvedené do predaja v pôvodnej forme, po prijatí správy od ústavu Stiftung Warentest prijali rozhodnutie:

- o vylúčení látky TCPP z konštrukcie kočíkov PRIME v nových výrobných sériách (všetky série okrem KK20180730 – KK20190528 a od KK19026-6 do KK20016-4). Kočík PRIME LITE je ako nový výrobok značky Kinderkraft úplne bez TCPP, a preto sa ho tento problém netýka.

a

- rozhodnutie o zavedení programu bezplatnej výmeny matracov vo výrobkoch, ktoré sú v predaji alebo sú už predané, na výrobky neobsahujúce TCPP, výrobné série kočíkov PRIME A PRIME 2020: KK20180730 – KK20190528 a od KK19026-6 do KK20016-4 (kočíkov PRIME LITE, ktoré sú novými výrobkami značky Kinderkraft, sa tento program vôbec nevzťahuje, keďžepoužitie TCPP bolo úplne vylúčené od začiatku výroby tohto modelu).

Všetkých zákazníkov, ktorí majú záujem o bezplatnú výmenu matraca, prosíme o vyplnenie formulára, ktorý je na nasledujúcej adrese. Všetky náklady súvisiace s výmenou a zásielkou hradí Kinderkraft.

Kde nájdem číslo série?

Ak máte otázky, obráťte sa na naše zákaznícke centrum na emailovej adrese: safety@kinderkraft.com

Najčastejšie zadávané otázky (FAQ) [PDF]