Bezplatný program výměny matrace pro kočárek PRIME jako odpověď společnosti Kinderkraft na výsledky testů provedených institucí Stiftung Warentest

Vážení Zákazníci,

jako společnost, která se zabývá transparentností činností z hlediska bezpečnosti našich výrobků bychom Vás chtěli informovat o výsledcích bezpečnostních testů, které pro kočárek PRIME provedla německá instituce Stiftung Warentest, a o krocích, které jsme podnikli v souvislosti s detekcí přítomnosti látky TCPP v prvkui kočárku PRIME.

Organizace Stiftung Warentest se rozhodla zahrnout do svého výzkumu výrobků nestandardní testy pro kategorii kočárků, které byly dosud prováděny pouze na hračkách. Během těchto testů byla v matracích kočárků (gondoly) zjištěna látka potenciálně nebezpečná při požití - TCPP. Tato látka není zahrnuta do evropských bezpečnostních požadavků na kočárky, ale je zahrnuta do norem pro hračky.

Omezené použití TCPP v dětských výrobcích je popsáno ve směrnici 2014/79/EU, která právě odkazuje na hračky jako na výrobky, které lze vložit do úst dítěte.V případě matrace je taková situace málo pravděpodobná. Je třeba zdůraznit, že samotná směrnice již neomezuje obsah této látky na jiné výrobky než na výrobky, které lze vložit do úst. Z této skutečnost lze vyvodit závěr, že přítomnost TCPP v matraci nepředstavuje pro dítě hrozbu.

Chtěli bychom Vás také informovat, že s látkou TCPP přicházíme do styku každý den v našem prostředí - je jedním ze standardních prostředků používaných mj. při výrobě nábytku pro zvýšení bezpečnosti v případě požáru, protože její přítomnost zvyšujeuje bod vzplanutí.

Kinderkraft jako značka je zaměřena především na zajištění maximální bezpečnosti našich malých zákazníků ve všech nabízených produktech.

Z tohoto důvodu, i když kočárky PRIME a PRIME 2020 splňují evropský standard pro kočárky a mohou být uvolněny k prodeji v této podobě, po obdržení informací od Stiftung Warentest jsme se rozhodli:

- vyloučit látkyk TCPP z konstrukce vozíku PRIME v nových výrobních šaržích (všechny výrobní šarže kromě KK20180730-KK20190528 a KK19026-6 do KK20016-4). Kočárek PRIME LITE jako nový produkt Kinderkraft je zcela zbaven TCPP látek, takže výše uvedený problém se ho netýká,

a

- zavést bezplatný program výměny matrace ve výrobcích dostupných k prodeji nebo již prodaných a změnit je tak na výrobky neobsahující látky TCPP. Týká se produktové série kočárku PRIME A PRIME 2020 v rozsahu: KK20180730-KK20190528 a KK19026-6 do KK20016-4 (kočárků PRIME LITE jako nových výrobků značky Kinderkraft se tento program už netýká, protože TCPP je u nich zcela vyloučeno v celém procesu).

Všechny Zákazníky, kteří mají zájem o bezplatnou výměnu matrací, prosíme o vyplnění níže uvedeného formuláře, který najdete pod tímto odkazem. Celkové náklady výměny spolu s přepravou pokrývá Kinderkraft.

Kde najít číslo šarže?

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte naše oddělení služeb zákazníkům na adrese: safety@kinderkraft.com

Nejčastěji kladené otázky (FAQ) [PDF]